Zápis 2019/2020

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 

13.5. v čase 13:00 - 17:00 odevzdání Zápisových lístků a předání zákonnému zástupci Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rozeslané poštou na doručovací adresu zákonného zástupce. Je také možné převzít si jej v ředitelně MŠ Pampeliška (po dohodě s ředitelkou MŠ). 

Informované souhlasy se zpracováním osobních údajů

Kritéria přijetí do Mateřské školy Pampeliška pro školní rok 2019/2020

Jak přihlásit dítě do Mateřské školy Pampeliška pro školní rok 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení do MŠ Pampeliška

Očkování