Zápis 2020/2021

Již brzy zde začneme informovat rodiče o podmínkách, průběhu a termínech zápisu pro školní rok 2020/2021

Kritéria přijetí do Mateřské školy Pampeliška pro školní rok 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení do MŠ Pampeliška

Očkování

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rozeslané poštou na doručovací adresu zákonného zástupce. Je také možné převzít si jej v ředitelně MŠ Pampeliška (po dohodě s ředitelkou MŠ).