Zápis 2023/2024

Zápis pro školní rok 2023/2024


Pro školní rok 2023/2024 máme ještě několik volných míst. Mateřská škola může ještě přijímat děti, proto prosím zájemce, aby kontaktovali ředitelku MŠ na telefon 734818447 nebo na email infolysolaje@seznam.cz

s těmito informacemi:

jméno, věk, trvalý pobyt dítěte

Děkujeme. 

Nové přihlášky dětí přijímáme po telefonické domluvě  v MŠ Pampeliška Mateřská 104/1 nebo U Libosadu 383/3.

Kontakt: 734818447

Výsledky zápisu a seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024


Podaných přihlášek: 30

Zpětvzetí: 2

Individuální vzdělávání: 1

Přerušení řízení: 1 


Kritéria