Zápis 2019/2020


Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rozeslané poštou na doručovací adresu zákonného zástupce. Je také možné převzít si jej v ředitelně MŠ Pampeliška (po dohodě s ředitelkou MŠ). 

Kritéria přijetí do Mateřské školy Pampeliška pro školní rok 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení do MŠ Pampeliška

Očkování