ÚŘEDNÍ DESKA

Finanční plány

Návrh střednědobého finančního plánu 

POMOC PRAŽANŮM 

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy. 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi