Nabídka zaměstnání učitelky mateřské školy

Pro naši MŠ Pampeliška přijmeme kvalifikovanou učitelku/učitele na plný úvazek. Nástup k září 2023. Jsme školou spíše rodinného typu s třemi heterogenními třídami. Při vzdělávání a výchově dětí uplatňujeme individuální přístup, podporujeme spolupráci ve skupině a povzbuzujeme děti k samostatnosti. K učení dětí využíváme přírodu v okolí, didaktické hry, pracujeme s literaturou, hudbou a zpěvem. Vedeme děti k přátelství, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, možnost osobního růstu, prostor pro vlastní kreativitu. Požadujeme laskavý přístup k dětem a schopnost spolupráce s kolegy.

Své profesní životopisy posílejte na infolyslaje@seznam.cz

Kontakt: 734818447

Lektor angličtiny pro děti

Společně s agenturou Spěváček hledáme lektora na odpolední kroužek angličtiny pro děti ve věku 4-6 let. 

Kontakt: agentura Spěváček - 222 517 869, 608 602 611