On - line setkání s rodiči

Připravujeme informační schůzku ohledně zápisu do MŠ Pampeliška. Setkání proběhne 22. dubna 2021 v 16:00 hodin na platformě ZOOM. Přihlašovací link bude zveřejněn v následujících dnech v sekci Zápis 2021/2022. 


Informace k obnovení provozu 

dne 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

postupně se mi dostávají do rukou informace k zahájení provozu mateřské školy. Vím, že je pro Vás a Vaše děti situace vzhledem ke všem nařízeným opatřením okolo návratu dětí do školy složitá. Že se rozhodujete, zda dítě vodit do školky i za podmínek splnění těchto opatření, ale věřte, že se budeme snažit, aby všechny nepříjemnosti proběhli rychle a s úsměvem. Děti potřebují být s kamarády a v pohybu na čerstvém vzduchu.

Prosím Vás o respektování požadavků mateřské školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Seznámím Vás se vším podstatným, co se týká Vás a Vašich dětí při návratu do provozu Pampelišky.

Vláda ČR dne 6. dubna 2021 vydala: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 6. dubna se v 1. fázi otevírání škol umožňuje osobní přítomnost dětí, které:

Předpoklady osobní přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání:

  • Nemá příznaky onemocnění COVID - 19 a nevykazuje známky jiného infekčního onemocnění.
  • Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím invazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Testování:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

K testování budou použity neinvazivní Ag testy - LEPU test (byly distribuovány dne 8.4.)

Testování bude probíhat na zahradě MŠ v čase 7 - 8 hodin za přítomnosti zaměstnanců školky.
Testovat se nemusí děti, u kterých je možno doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné podobě.
Informace, instrukce a návazné postupy při testování dětí:

https://testovani.edu.cz

Průběh testování v dokumentu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


Není možné testovat dítě doma. Je možné otestovat dítě na jiném testovacím místě a doložit potvrzením negativní nález.

https://www.praha6.cz/kde-se-testovat

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. 


Informace k provozu

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení . Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 


Jaro na zahradě

Začali jsme s jarní úpravou zahrádky.  Bude potřeba dosít trávu a doplnit mulčovací kůrou prostor pod kuličkovou dráhou. Pokud by někdo z rodičů mohl dodat cokoliv, budeme rády. On - line konzultace

Z organizačních důvodů přesouváme konzultace na pondělí 15. 3. Kdo z rodičů má ještě zájem, prosím, napište SMS nebo email. 

Děkuji

Distanční výuka v Pampelišce

od pondělí 8. března budeme pro děti zveřejňovat úkoly pro distanční výuku předškoláků a tipy pro děti ostatní. Vše najdete v sekci Distanční vzdělávání. Paní učitelky připravily pro děti pracovní listy k on-line výuce, krátké video s rozcvičkou, soutěže a jiné nápady. Budeme se snažit být s Vámi rodiči i dětmi v kontaktu a připravit zajímavé aktivity. 

Rodičům předškoláků přijde do emailu pozvánka na setkání s paní učitelkou - konkrétní den a čas.