Rozloučení s předškoláky

ve čtvrtek 24. června v 16 hodin proběhne na zahradě Pampelišky slavnostní stužkování předškoláků. 

Zveme rodiče i sourozence předškoláků. Na nástěnce v MŠ naleznete víc informací o programu. 

Setkání s rodiči nově přijatých dětí

Vážení rodiče, zvu Vás na informační setkání dne 28. června v 16 hodin.

Program:

  • informace o provozu MŠ
  • organizace dne v MŠ
  • kroužky a jiné akce
  • co je potřeba dětem připravit do školky
  • diskuze 


Provoz Pampelišky od 3.května 

Vláda na svém jednání 29. dubna rozhodla, že se v Praze od 3. května vrátí do mateřských škol všechny děti. 

V MŠ probíhá provoz standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). 

https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3<br>

Třída Liščat pokračuje v karanténě do 6. května (včetně). 

Na děti se moc těšíme. 


Informace o dalším provozu

Ve čtvrtek vláda ČR vyhodnotí aktuální údaje o vývoji epidemie v ostatních krajích a v případě, že v některém z dalších krajů klesne týdenní incidence pod Ministerstvem zdravotnictví stanovenou hranici (počet nově nakažených klesne v 7denním průměru pod 100 na 100 000 obyvatel kraje), může se počet krajů s režimem provozu podle předešlých bodů rozšířit (nyní se k hranici blíží Praha a Středočeský kraj).


Uzavření třídy Liščat

Z karanténních důvodů došlo k uzavření třídy Liščat, které nařídila HSHMP.

Epidemiologickým šetřením byly shledány důvody pro karanténní opatření do 4. 5. a 6. 5. včetně dle docházky.

Mimořádné opatření MZ ČR viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-izolace-a-karant%C3%A9ny-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-3.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


On - line setkání s rodiči

Připravujeme informační schůzku ohledně zápisu do MŠ Pampeliška. Setkání proběhne 22. dubna 2021 v 16:00 hodin na platformě Google Meet. Přihlašovací link je zveřejněn v sekci Zápis 2021/2022. 


Informace k obnovení provozu 

dne 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

postupně se mi dostávají do rukou informace k zahájení provozu mateřské školy. Vím, že je pro Vás a Vaše děti situace vzhledem ke všem nařízeným opatřením okolo návratu dětí do školy složitá. Že se rozhodujete, zda dítě vodit do školky i za podmínek splnění těchto opatření, ale věřte, že se budeme snažit, aby všechny nepříjemnosti proběhli rychle a s úsměvem. Děti potřebují být s kamarády a v pohybu na čerstvém vzduchu.

Prosím Vás o respektování požadavků mateřské školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Seznámím Vás se vším podstatným, co se týká Vás a Vašich dětí při návratu do provozu Pampelišky.

Vláda ČR dne 6. dubna 2021 vydala: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol a školských zařízení ze dne 6. dubna se v 1. fázi otevírání škol umožňuje osobní přítomnost dětí, které:

Předpoklady osobní přítomnosti dítěte na prezenčním vzdělávání:

  • Nemá příznaky onemocnění COVID - 19 a nevykazuje známky jiného infekčního onemocnění.
  • Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím invazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Testování:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

K testování budou použity neinvazivní Ag testy - LEPU test (byly distribuovány dne 8.4.)

Testování bude probíhat na zahradě MŠ v čase 7 - 8 hodin za přítomnosti zaměstnanců školky.
Testovat se nemusí děti, u kterých je možno doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat potvrzením od lékaře nebo zprávou z laboratoře v listinné podobě.
Informace, instrukce a návazné postupy při testování dětí:

https://testovani.edu.cz

Průběh testování v dokumentu:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


Není možné testovat dítě doma. Je možné otestovat dítě na jiném testovacím místě a doložit potvrzením negativní nález.

https://www.praha6.cz/kde-se-testovat

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. 


Informace k provozu

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení . Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. 


Jaro na zahradě

Začali jsme s jarní úpravou zahrádky.  Bude potřeba dosít trávu a doplnit mulčovací kůrou prostor pod kuličkovou dráhou. Pokud by někdo z rodičů mohl dodat cokoliv, budeme rády. On - line konzultace

Z organizačních důvodů přesouváme konzultace na pondělí 15. 3. Kdo z rodičů má ještě zájem, prosím, napište SMS nebo email. 

Děkuji

Distanční výuka v Pampelišce

od pondělí 8. března budeme pro děti zveřejňovat úkoly pro distanční výuku předškoláků a tipy pro děti ostatní. Vše najdete v sekci Distanční vzdělávání. Paní učitelky připravily pro děti pracovní listy k on-line výuce, krátké video s rozcvičkou, soutěže a jiné nápady. Budeme se snažit být s Vámi rodiči i dětmi v kontaktu a připravit zajímavé aktivity. 

Rodičům předškoláků přijde do emailu pozvánka na setkání s paní učitelkou - konkrétní den a čas.