SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MŠ PAMPELIŠKA


Sídlo: Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČ 05542499

BÚ: 2301685911/2010

email: srpsmslysolaje@gmail.com

Statutární orgán, Výbor:

Marie Kubíčková Končická (Předsedkyně), Šárka Tonarová (Místopředsedkyně), Pavla Reyttová (Pokladnice), Barbora Hlaváčová (Zapisovatelka)

Spolek je nezisková organizace, řízená platnými Stanovami.

Hlavním cílem Spolku je zprostředkovávat vzájemný dialog mezi rodiči/právními zástupci dětí navštěvujících MŠ Pampeliška, rozvíjet spolupráci se školkou a získávat a spravovat příspěvky na kulturní a vzdělávací akce dětí v MŠ.

Spolek rodičů připomíná - členský příspěvek 

Na Členské schůzi byla schválena výše členského příspěvku pro letošní rok 2022/2023 v hodnotě 1 700 Kč/dítě/rok (10 měsíců).

Platba se provádí jednorázově, pokud dítě nastupuje později, pak se výše členského příspěvku vypočítá jako násobek 170 * počet měsíců (pokud dítě nastupuje v polovině měsíce, zahrnuje se tento měsíc nástupu plně do výpočtu, tj. např. nástup dítěte 15.12.2021 = 7*170 = 1 190 Kč.

Prosím o poukázání členského příspěvku na kulturní a společenské akce dětí ve školce do prosince 2022. kdo nastupuje později, tak hradí také později.

Číslo účtu: 2301685911/2010

Do zprávy prosím uvést Jméno dítěte


Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat na emailu:

srpsmslysolaje@gmail.com

Děkujeme!