SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MŠ PAMPELIŠKA

Spolek je nezisková organizace, řízená platnými Stanovami.

Hlavním cílem Spolku je zprostředkovávat vzájemný dialog mezi rodiči/právními zástupci dětí navštěvujících MŠ Pampeliška, rozvíjet spolupráci se školkou a získávat a spravovat příspěvky na kulturní a vzdělávací akce dětí v MŠ.


Od září 2023 došlo ke změnám ve výboru SRPŠ. Těšíme se na spolupráci nejen s novými členy výboru, ale i s dalšími rodiči. Rádi bychom zavedli pravidelná setkávání rodičů a vedení MŠ, na kterých bychom projednali připomínky, změny, ale hlavně plánovali společné projekty na zlepšení prostředí školky. 

Sídlo: Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČ 05542499

BÚ: 2301685911/2010

email: srpsmslysolaje@gmail.com


Výbor: Jitka Neburková - předseda, Jitka Jirát Matějčková - pokladník, Michaela Korpová - místopředseda

Spolek rodičů připomíná - členský příspěvek

Na Členské schůzi ze dne 26. 6. 2023 byla schválena výše členského příspěvku pro školní rok 2023/2024 v hodnotě 1 900 Kč/dítě/rok (10 měsíců).

Platba se provádí jednorázově, pokud dítě nastupuje později, pak se výše členského příspěvku vypočítá jako násobek 190 * počet měsíců (pokud dítě nastupuje v polovině měsíce, zahrnuje se tento měsíc nástupu plně do výpočtu, tj. např. nástup dítěte 15.12.2023 = 7*190 = 1 330 Kč.

Prosím o poukázání členského příspěvku na kulturní, vzdělávací a sportovní akce dětí ve školce do konce října 2023. kdo nastupuje později, tak hradí také později.

Číslo účtu: 2301685911/2010

Do zprávy prosím uvést Jméno dítěte

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat na emailu:

srpsmslysolaje@gmail.com

Děkujeme!