SPOLEK RODIČŮ 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MŠ PAMPELIŠKA


Sídlo: Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

IČ 05542499

BÚ: 2301685911/210

email: srpsmslysolaje@gmail.com

Statutární orgán, Výbor:

Marie Kubíčková Končická (Předsedkyně), Šárka Tonarová (Místopředsedkyně), Pavla Reyttová (Pokladnice), Barbora Hlaváčová (Zapisovatelka)

Spolek je nezisková organizace, řízená platnými Stanovami.

Hlavním cílem Spolku je zprostředkovávat vzájemný dialog mezi rodiči/právními zástupci dětí navštěvujících MŠ Pampeliška, rozvíjet spolupráci se školkou a získávat a spravovat příspěvky na kulturní a vzdělávací akce dětí v MŠ.