Dokumenty

Dokumenty

                        

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění pro předání dítěte jiným pověřeným osobám

Žádost o omluvení z povinného předškolního vzdělávání 

Ukončení docházky

Žádost o individuální vzdělávání v MŠ Pampeliška

Provozní řád

Školní vzdělávací plán


Školní řád

Řád ŠvP

GDPR - ochrana soukromí

Informace/ Svolení/ Souhlas

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce v souvislosti s prováděním testování

Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance v souvislosti s prováděním testování

Informace o zpracování osobních údajů

"Informujeme zákonné zástupce, že podle aktualizovaného  výkladu zpracováváme jejich e-mailové kontakty, které nám dobrovolně poskytli pro vzájemnou komunikaci, na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e Obecního nařízení), konkrétně s právním základem mj. v § 22 školského zákona. Proto k tomuto zpracování nepotřebujeme souhlas. Dosud získané kontakty skartujeme. Srpen 2019."