Dokumenty

                        

Zmocnění pro předání dítěte jiným pověřeným osobám

INFORMOVANÝ SOUHLAS v souladu s právními předpisy GDPR v platném znění

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Informace k zápisu 2019 budou k dispozici do konce února. Zápis bude probíhat 2.5. a 3.5. 

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání 

Evidenční list

Ukončení docházky

Žádost o individuální vzdělávání v MŠ Pampeliška

Provozní řád

Školní řád

Školní vzdělávací plán  

Informace o zpracování osobních údajů

Výroční zpráva 2017/2018

Finanční plán 2018