Dokumenty

                        

Zmocnění pro předání dítěte jiným pověřeným osobám

INFORMOVANÝ SOUHLAS v souladu s právními předpisy GDPR v platném znění

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 Zápis bude probíhat 2.5. a 3.5. Potřebné dokumenty naleznete v sekci Zápis 2019/2020

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání 

Evidenční list pro školní rok 2019/2020 obdrží žadatel při předávání Přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ukončení docházky

Žádost o individuální vzdělávání v MŠ Pampeliška

Provozní řád

Školní řád

Školní vzdělávací program

Informace o zpracování osobních údajů

Výroční zpráva 2017/2018

Finanční plán 2018