Dokumenty

                        

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění pro předání dítěte jiným pověřeným osobám

INFORMOVANÝ SOUHLAS v souladu s právními předpisy GDPR v platném znění

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání 

Evidenční list pro školní rok 2019/2020 

Ukončení docházky

Žádost o individuální vzdělávání v MŠ Pampeliška

Provozní řád

Školní řád

Školní vzdělávací program

Informace o zpracování osobních údajů

Výroční zpráva 2017/2018

Finanční plán 2018