Dokumenty

                        

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění pro předání dítěte jiným pověřeným osobám

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání 

Ukončení docházky

Žádost o individuální vzdělávání v MŠ Pampeliška

Provozní řád

Školní řád

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva 2017/2018

Finanční plán 2018

GDPR - ochrana soukromí

Informace/ Svolení/ Souhlas

Informace o zpracování osobních údajů

"Informujeme zákonné zástupce, že podle aktualizovaného  výkladu zpracováváme jejich e-mailové kontakty, které nám dobrovolně poskytli pro vzájemnou komunikaci, na základě právního titulu splnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6/1/e Obecního nařízení), konkrétně s právním základem mj. v § 22 školského zákona. Proto k tomuto zpracování nepotřebujeme souhlas. Dosud získané kontakty skartujeme. Srpen 2019."