Provozní informace:

SCHÁZENÍ DĚTÍ

7:00 - 8:00 scházení dětí ve třídě Liščat nebo Medvíďat

8:00 - 8:30 odchod do tříd s paní učitelkou, příchod ostatních dětí

8:30 - 9:00 komunikační kruh, pohybová chvilka

9:00 - 9:20 přesnídávka

9:30 - 10:00 řízená činnost

10:00 - 12:00 pobyt venku

12:00 - 12:30 oběd

12:30 - 13:00 odchod dětí domů, příprava na odpočinek, klidové hry u stolečku

13:15-14:15 odpočinek, kroužek předškoláků

14:30 svačina

14:45 - 17:00 odchod ven, předávání dětí rodičům, kroužky v MŠ


O děti se starají paní učitelky:

třída  Medvíďat:  Barbora Kuželová

                            

 třída Liščat:         Lenka Lhotková    

                              

                               Mgr. Radka Zachová

asistentka pedagoga: