"Školka je velké hřiště s jasnými pravidly."

Naše mateřská škola se nachází v klidné části Lysolají, má svoji zahradu a hřiště. V okolí školy jsou travnaté plochy, kde mohou dětí pobývat a poznávat přírodu dle libosti. Pampeliška je škola spíše rodinného typu, děti pobývají ve dvou třídách - Liščat a  Medvíďat. S dětmi pracují 4 paní učitelky a o chod školy se starají 3 pracovnice. Celkem je v mateřské škole 56 dětí.

Ve školním roce 2022/2023 jsme otevřeli detašované pracoviště MŠ Kopretina U Libosadu. V Kopretině jsou dvě třídy pro 56 dětí - Zajíčci a Veverky. Tato školka je moderní a prosvětlená. U budovy je hřiště dostupné přímo ze třídy a s parkem v sousedství. 

Naše mateřská škola je zřizována městskou částí Praha- Lysolaje. Spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradnou Praha 6, s paní logopedkou Mgr. Renatou Lukášovou.

Spolupracujeme s agenturou Spěváček, která pro naše děti zajišťuje kroužek angličtiny. Sportovní kroužek u nás zajišťuje TJ Tatran Střešovice a kroužek jógy vede paní Soňa Zemanová - Jóga hrou. 

Součástí mateřské školy je i Sdružení rodičů a přátel školy, které se významně podílí na směřování školy. Rodiče jsou pro nás partnery, kteří se podílejí na chodu školy.

Naší snahou je vytvořit pro děti otevřený prostor, který ideálně zajistí rovnováhu mezi nezbytně žádoucí mírou omezování, kterou s sebou nese výchova ve formálně utvořené skupině a svobodným rozvojem osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte. Prostor, který bude nabízet zákoutí pro hru, zábavu i práci a plnění povinností. Zákoutí, do kterého se bude moci uchýlit s vědomím, že je mu nablízku dospělý, na něhož se bude moci obrátit. V otevřeném prostoru v blízkosti dětí se bude učit přirozenému sociálnímu učení, při společných činnostech se seznamovat se vším, co jej obklopuje, sledovat postoje, hodnoty tak, jak v životě jdou. Získá smysl pro spravedlnost a naučí se přijímat pravidla pro to, aby se cítil v tomto prostoru svobodný.

Dospělý - učitel - má v tomto prostoru svou hlavní roli, systematicky vede a směruje výchovné a vzdělávací působení k plnohodnotnému rozvoji dítěte.

Snažíme se, aby mateřská škola byla svou nabídkou pro děti lákavá, aby každý den děti odcházely domů spokojené, plni zážitků v očekávání dalších.

Fantazie, hravost a spontaneita jsou typickými vlastnostmi dětství a my se budeme snažit vytvořit prostor pro činnosti, které právě tyto vlastnosti podporují a rozvíjejí.

"Lidi jsou zábava, hra, fantazie, kouzla a čarymáry..."

Wiliam Saroyan

Každý den

  • smějeme se, hrajeme si, poznáváme a učíme se
  • čteme si, učíme se říkadla a zpíváme si
  • cvičíme, běháme, skáčeme, tančíme - hýbeme se
  • kreslíme, malujeme a fantazírujeme
  • připravujeme předškoláky na školu
  • nejmladší učíme mít rádi školku a respektovat pravidla
  • učíme se být bez rodičů, nebát se říct, co potřebujeme a chceme, co se nám nelíbí, co se nám líbí, co chceme změnit
  • učíme se postarat o sebe i druhého
  • učíme se naslouchat a mluvit

Projekt

Naše MŠ realizuje projekt spolufinancovaný Evropskou unií - MŠ Pampeliška 81 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 9/2020-8/2022.