Údaje o škole


Zřizovatel

Zřizovatel Mateřské školy Pampeliška je Městská část Praha - Lysolaje,

 Kovárenská 8/5, 165 00 Praha - Lysolaje

Adresa: MŠ Pampeliška

Mateřská 104/1, 165 00 Praha - Lysolaje

Sídlo ředitelství: 

MŠ Kopretina U Libosadu 383/3, Praha-Lysolaje

Telefon: 734818447 (ředitelka)

Adresa detašovaného pracoviště

U Libosadu 383/3, 165 00 Praha-Lysolaje

IČ: 71294074

Kontakty:

Pampeliška: ( Mateřská 104)

Liščata: 220 941 117

Medvíďata: 220 941 103

Kopretina: (detašované pracoviště U Libosadu 383)

Veverky: 602 758 654

Zajíčci: 602 672 534

Ředitelka: Mgr. Radka Zachová 734818447


E-mailová adresa MŠ

infolysolaje@seznam.cz ,  mslysolaje@seznam.cz

 Platby:

číslo účtu: 107-4904490207/0100

Platba za školné  činí  800,- Kč, platí se do 25. v předchozím měsíci na stejný účet jako stravné s variabilním symbolem přiděleným každému dítěti. VS lze získat u hospodářky školy a na nástěnce před třídami. Vzdělávání dětí, které dovrší v průběhu aktuálního školního roku 6 let, je bezplatné (poslední rok předškolního vzdělávání).

Úhrada stravného  se platí zálohově do 25. v předchozím měsíci trvalým příkazem k úhradě nebo složenkou na účet Mateřská škola Pampeliška,  KB, a.s. Praha 6 : č. účtu: 107- 4904490207/0100 Variabilní symbol je dítěti přidělené číslo (stejné i pro platbu školného). Cena stravného na měsíc činí 990 Kč. Pro děti s odkladem školní docházky činí 1100,- Kč.


Logopedická poradna

Mgr. Lukášová

MŠ Motýlek, Arabská 684, Praha 6

Telefon: 235 360 467

Pedagog. - psychologická poradna

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 6

Vokovická 32/3, Praha 6

Telefon: 220 612 131

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. - pondělí, úterý 

604 863 497