Všesportovní kroužek pro kluky a holky s Tatranem Střešovice

Kroužek vedou sportovci z Tatranu Střešovice. Probíhá v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana nebo venku

Je určen pro děti ve věku 4-6 let

Sportujeme v pondělí v čase 16:00 - 17:00 

První trénink: upřesníme

https://www.tatranflorbal.cz/zobraz.asp?t=tatran-a-skolky

PŘIHLÁŠKY:

Tel: 777 703 999

email: martin.panek@tatran.czAngličtina

Kroužek zajišťuje agentura Spěváček. 

Kroužek probíhá ve třídě Medvíďat v MŠ Pampeliška. 

Od školního roku 2024/2025 plánujeme nabídnout kroužek i v MŠ Kopretina. 

Středa:  15:00 - 16:00

PŘIHLÁŠKY: 

Tel.: 608 602 611

www.spevacek.info/pampeliska


Hudebníček

Kroužek vede MgA. Hana Samešová

Kroužek bude probíhat v MŠ Pampeliška i v MŠ Kopretina

Čtvrtek: 

PŘIHLÁŠKY: upřesníme

Tel: 605 907 798

email: muckovahana@post.cz