Aktuálně o kroužcích

Kroužek AJ je ukončen. Kroužek Cvičení s Liškou je ukončen. Plavání bude nahrazeno na podzim. Všesportovní kroužek s Tatranem bude probíhat v Mateřské škole v pondělí v 16:00 hodin.  

Všesportovní kroužek pro kluky a holky s Tatranem Střešovice

Kroužek vedou sportovci z Tatranu Střešovice. Probíhá v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana. 

Je určen pro děti ve věku 4-6 let

Sportujeme v pondělí 15: 45 - 16:45 ( 17:00) v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana. 

https://www.tatranflorbal.cz/zobraz.asp?t=tatran-a-skolky

Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro děti od 4 do 7 let

pokud máte zájem o cvičení s Liškou, zapisovat se můžete na letáku v šatně MŠ nebo na www.mc-liska.cz

Čtvrtek 15:45 - 17:00h v tělocvičně ZŠ

Děti při hodinách rozvíjí své pohybové schopnosti. Běhají, skákají, běhají slalom, štafetu, hrají míčové hry, prchají před žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují princezny. Hrajeme si na zvířátka, závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii. Je možné děti přihlásit i v průběhu pololetí.

Dětem se věnují lektorky Marcela Blažková a Andrea Žitková

Přihlášku prosím vyplňujte prosím na webu Lišky na https://www.mc-liska.cz/cviceni-s-liskou/

Informace je možné získat také na telefonu: 775 210 624 

Angličtina 

Kroužek zajišťuje agentura Spěváček. 

Kroužek probíhá ve třídě Medvíďat v MŠ Pampeliška.

Středa: 15:00 - 16:00 (dvě skupiny)

www.spevacek.info