PODZIMNÍ PRÁZDNINY

27.10. bude školka v běžném provozu

29.10. bude provoz školky přerušen 

Knihovna Suchdol

Ve středu 13.října se naše starší děti zúčastní přednášky knihovně na Suchdole. Děti pojedou MHD po svačině a vrátí se pěšky na oběd. 

  • představení na motivy pohádek Karla Čapka
  • představení provozu knihovny dětem 

Pro mladší děti je připravena pohádka v MŠ - čtení nebo promítání. 


Televize Minor nabízí dětem pořady

Pokud jste doma s dětmi nemocní, vyzkoušejte pořady na televizi Minor : - )

https://tvminor.uscreen.io/pages/o-minor-tv<br>


Spolek rodičů - aktuálně

Na Členské schůzi konané 30. 9. 2021 byla schválena výše členského příspěvku pro letošní rok 2021/2022 v hodnotě

  1 700 Kč/dítě/rok (10 měsíců).

Platba se provádí jednorázově, pokud dítě nastupuje později, pak se výše členského příspěvku vypočítá jako násobek 170 * počet měsíců (pokud dítě nastupuje v polovině měsíce, zahrnuje se tento měsíc nástupu plně do výpočtu,

 tj. např. nástup dítěte 15.12.2021 = 7*170 = 1 190 Kč.

Prosím o poukázání členského příspěvku na kulturní a společenské akce dětí ve školce do prosince 2021. 

Kdo nastupuje později, tak hradí také později.

Číslo účtu: 2301685911/2010

Do zprávy prosím uvést Jméno dítěte

Návštěva Národního muzea

V pondělí 4. října půjdou předškoláci a několik mladších dětí na vzdělávací program  Zvířata od nejmenších po největší. 

Děti pojedou po svačině. Více informací najdete v šatně MŠ. 

https://www.nm.cz/program/pro-skoly/zvirata-od-nejmensich-po-nejvetsi<br>


Distanční vzdělávání

Vážení rodiče,
v sekci ,,distanční vzdělávání" najdete úkoly na doma, pro děti, které jsou nemocné.

Oblečení do školky

Přichází podzim a začíná se ochlazovat. S dětmi budeme chodit na zahradu a na procházky do lesa, parku atd. 

Prosíme proto rodiče, aby dali dětem do šatny teplejší oblečení, holinky, čepice, šátky a hlavně dostatek náhradních ponožek, triček atd. My se podzimu nebojíme. : - ) 

Děkujeme. 

Kroužky v Pampelišce

Vážení rodiče, v šatně školky najdete informace ohledně přihlašování dětí na kroužky angličtiny a všesportovního kroužku (na který máme rovnou přihlášky). Je potřeba se přihlásit do  24.9. ) 


Provoz o podzimních prázdninách 

Provoz MŠ Pampeliška bude probíhat podle ankety, kterou budou mít rodiče dětí k vyplnění. Spolek rodičů připomíná

Je dobrým zvykem zaplatit účelový příspěvek do konce října daného roku. Prosím, zkontrolujte si, zda jste příspěvek ve výši 1000,- Kč /dítě/ rok zaplatili. (Sníženo pro školní rok 2020/2021)

BÚ: 2301685911/2010

Pokud máte nějaký dotaz, neváhejte nás kontaktovat na emailu:

srpsmslysolaje@gmail.com

Děkujeme!

Zde jsou nějaké nápady na výtvarné aktivity s dětmi. Pokud něco vytvoříte, můžete nám poslat Váš výtvor do e-mailu.