Harmonogram školního roku  2020/2021


Květen 

3.5. Návrat dětí do MŠ

 3. 5. - 4. 5. Zápis do MŠ na školní rok 2021/ 2022 

5.5. Sportování s Tatranem - 9:30-11:00

19. 5. - Dravci 

26. 5. - Canisterapie s Borůvkou a Fidorkou


Červen

1. 6. - Den dětí s T-Rexem

8.6. - Výlet na farmu pana Bílka

17.6. - Focení na zahradě MŠ - bude upřesněno

21.6. - Námořnická pohádka

24. 6.- Loučení s předškoláky

28.6.- Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí - 16:00