Harmonogram školního roku  2020/2021


Září

1.9.  zahájení provozu MŠ 

3.9. schůzka rodičů 15:30 - 17:00  - více informací v sekci "Zprávy pro rodiče"


11.9. - 9,30 péče o pole

22.9. Setkání s F. Sukem - canisterapie


24.9.- schůzka pro předškoláky 

25.9. LOGOPEDIE - nový termín


Říjen
14.10. -Bubnování v MŠ

15.10. - divadlo v MŠ


19.10. - plavání - náhrada za minulý šk. rok
21.9. - Dýňování- 16h 


26.10.  - plavání - náhrada za minulý šk. rok

26.10. - 30.10. - školní prázdniny prázdniny ZŠ Lysolaje - anketa ohledně zájmu rodičů o provoz MŠ

Listopad

10.11.- FOTOGRAF pan Husník
  

16.11. - plavání - náhrada za minulý šk. rok

23.11. - plavání -zahájení nového  kurzu