Harmonogram školního roku  2023/2024

ZÁŘÍ

4.9. - zahájení provozu MŠ Pampeliška, Mateřská 104 a Kopretina, U Libosadu 383

18.9. - schůzka rodičů, MŠ Kopretina, U Libosadu 16:00 hodin

19.9. - schůzka rodičů, MŠ Pampeliška, Mateřské ulici 16:00 hodin ŘÍJEN

 Logopedická depistáž v MŠ - paní Mgr. Renata Lukášová 

Zahájení činnosti kroužků


LISTOPAD


 PROSINEC


LEDEN


BŘEZEN


DUBEN       


KVĚTEN


ČERVEN


ČERVENEC

provoz MŠ přerušen

SRPEN

sportovní kemp

příměstské tábory